Cenníky

Cenníky prípravkov Vám zašleme po vyžiadaní na e-mailovej adrese: tovochem@tovochem.sk

Ceny prípravkov, hnojív, ostatných položiek sú informatívneho charakteru. Zmena ceny vyhradená podľa aktuálneho cenníka.

INFORMATÍVNE CENNÍKY a AKCIE NA STIAHNUTIE: