Ponuka

1.) Predaj agrochemikálií ( pesticídov), kompletný sortiment povolených prípravkov podľa vlastného výberu, bezplatný dovoz pesticídov pre veľkoodberateľov, flexibilná logistika a promptná dodávka do 24 hodín ( po dohode).

2.) Predaj priemyselných hnojív (široký sortiment kvapalných a granulovaných hnojív)

 • pevné ( AMOFOS, LAD, NPK, DASA, DRASELNA SOĽ, SUPERFOSFAT MOČOVINA )
 • kvapalné listové hnojivá ( CAMPOFORT®, HARMAVIT, LEADER® , FERTILEADER NPRO® a iné)listové analýzy počas celej sezóny v spolupráci s firmou QENERIKA s.r.o.
 • špecifické granulované hnojivá ( EUROFERTIL PLUS, SULFAMO, METYLENMOČOVINA, SAZOLONE 39G a iné)

3.) Predaj pomocných prípravkov so stimulačnými a protistresovými účinkami (ALTRON SILVER,a iné )
4.) Predaj osív: slnečníc, kukuríc, repky, od významných osivárskych spoločností ( MONSANTO, SYNGENTA, KWS, LG, SATBAULINZ, PIONEER, RAPOOL,a iné )
5.) Predaj dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre poľnohospodárske a potravinárske prevádzky :

 • dezinfekcia a čistenie dojacich zariadení ( alkalické, kyslé prípravky )
 • ochrana a ošetrenie mliečnej žľazy, ošetrenie kopýt a paznechtov
 • čistenie a dezinfekcia plôch, technických zariadení a stajňových priestorov
 • čistenie, dezinfekcia a odmasťovanie stien, podláh a zariadení

6.) Predaj ochranných pracovných pomôcok 

 • rukavice, masky, respirátory, pracovná obuv, pracovný odev

7.) Nákup poľnohospodárskych komodít RV a ŽV, nákup a predaj počas celej sezóny

 • v rámci obchodných podmienok ponúkame možnosť prefinancovania vstupov na dohodnutú dobu s možnosťou platby s rastlinnými komoditami

8.) Poradenská činnosť v oblasti výživy a ochrany rastlín obhliadka porastov
9.) Predaj trávnych zmesí, trávnych miešaniek, a kŕmnych zmesí

 • trávne zmesi okrasných trávnikov ( GOLF, SPORT, PARK, KRAJINA, REGENERACIA )
 • krátkodobé silážne zmesi ( CUTMAX 1,2,3, CUTMAX PROTEIN, CUTMAX ALFA)
 • lúčne zmesi pre TTP (MEDOWMAX 1,2,3)
 • pastvinové zmesi dočasné a TTP ( GRAZEMAX 1,2 , COVERMAX )
 • zmesi do chránených území
 • trávne miešanky ( COUNTRY pre lúky pasienky bioplyn, kone)

10.) Predaj malospotrebiteľského balenia, záhradníckych potrieb

 • pesticídy, priemyselné hnojivá , substráty, pracovné náradie

11.) Predaj zemiakovej sadby

 • slovenské, české a holandské odrody