ACROBAT MZ WG, 1 kg

0
No votes yet

Kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom určený na ochranu porastov zemiakov a rajčiakov - proti plesni zemiakov, uhoriek - proti plesni uhorkovej a cibule - proti plesni cibule, viniča - proti peronospóre viniča vo forme vo vode rozpustných granúl. Účinná látka: dimethomorph 90g/kg mancozeb 600g/kg Spôsob účinku: systémový a kontaktný Mancozeb je fungicídna účinná látka s kontaktným účinkom zo skupiny ethylen-bisdithiokarbamidov. Mancozeb blokuje rast patogénnych húb na molekulárnej úrovni, zamedzuje fázu Krebsovho cyklu. Dimethomorph je systémová účinná látka zo skupiny morfolínov s účinkom na široké spektrum húb triedy Oomycetes. Ovplyvňuje biochemické procesy, u ošetrených citlivých druhov húb spôsobuje morfogenézovú zmenu na bunkovej stene, ktorá má za následok prerušenie vývoja huby. U dimethomorphu neexistuje cross-rezistencia s phenylamidmi. Rezistentné kmene neboli zistené a ani sa nepredpokladajú. Dimethomorph je preto cenná účinná látka v systéme ošetrovania proti plesni zemiakov na zemiakoch aj v prípade vzniku rezistencie na doteraz bežne používané fungicídy. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka na 10 litrov vody Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky cibuľa Pleseň cibuľová 25g 14 dní použiť zmáčadlo, po zistení prvých príznakov rajčiak Fytoftóra rajčiakov 20g - 25g 21 dní podľa signalizácie uhorky Pleseň uhorková 25g 8 dní podľa signalizácie, maximálne 3x za sezónu zemiaky pleseň zemiakov (fytoftóra) 20g 14 dní podľa signalizácie vinič Peronospóra viniča 25g 28 dní pred kvitnutím a po odkvitnutí do fáze mäknutia bobúľ

Váha: 1.3 kg
38.90€
Momentálne nedostupné