AGIL100EC, 5 l

0
No votes yet

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  • výborný účinok proti jednoročným aj trvácim trávovitým burinám
  • nízke aplikačné dávky
  • veľmi priaznivý pomer ceny a účinku prípravku
  • najrýchlejší účinok medzi graminicídmi
  • dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok
  • účinok nie je ovplyvnený druhom a vlhkosťou pôdy

Pôsobenie prípravku

Agil 100 EC sa rýchlo vstrebáva cez listy tráv a systémovo rozvádza do stoniek, koreňov a odnoží. Buriny zasiahnuté prípravkom už dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj.
Agil 100 EC obsahuje zmáčadlo.
 

Spektrum účinku

Jednoročné trávovité buriny:
Bary, cirok alepský (zo semien), cirok dvojfarebný, cirok siaty, ježatka, jačmeň, lipnica, mätonoh, metlička obyčajná, ovos, psiarka roľná, prstovka krvavá, proso, stoklas.
 
Trváce trávovité buriny:
Cirok alepský, pýr obyčajný, psinček výbežkatý, prstnatec obyčajný, smlz kroviskový.
 
Pri postupnom vzchádzaní výmrvu, ku ktorému dochádza vplyvom suchého počasia alebo pri minimalizačných technológiách, je vhodná DA prípravku. V tomto prípade odporúčame v prvej dávke aplikovať 0,35 l/ha v čase, keď má výmrv 3 listy a druhú aplikáciu v rovnakej dávke po vzídení ďalšej vlny výmrvu, ku ktorému dochádza v závislosti od vlhkosti, spravidla 2 až 3 týždnepo prvej aplikácii.
 

Upozornenie

Zákaz použitia v PHO2. Na sóji, slnečnici alebo zemiakoch pri použití vyšších dávok herbicídu sa môžu na ošetrovaných listoch príležitostne vyskytnúť chlorotické škvrny. Tieto symptómy však rýchlo miznú a nemajú žiaden vplyv na ďalší rast, úrodu alebo kvalitu. Agil 100 EC je miešateľný s rôznymi fungicídmi, insekticídmi a herbicídmi. Pokiaľ je Agil 100 EC používaný v rámci postrekového sledu, musí byť dodržaný medzi aplikáciou iného herbícídu a Agil-u 100 EC interval najmenej 3 dni.
 
Dávka vody: 200 - 400 l/ha
 
Balenie: 1 l, 5 l
Váha: 7 kg
296.82€
Skladom