AGIL100EC, 50 ml

0
No votes yet

balenie: 50 ml Účinná látka: 100 g/l propaquizafop Herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve. Výhody použitia: • výborný účinok proti jednoročným aj trvácim trávovitým burinám • nízke aplikačné dávky • veľmi priaznivý pomer ceny k účinku prípravku • najrýchlejší účinok medzi graminicídmi • dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok • účinok nie je ovplyvnený druhom a vlhkosťou pôdy • bez reziduálneho pôsobenia na následné plodinyPôsobenie prípravku: Agil 100 EC sa rýchlo vstrebáva cez listy tráv a systémovo rozvádza do stoniek, koreňov a odnoží. Buriny zasiahnuté prípravkom už za dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj.Spektrum účinku: Jednoročné trávovité buriny: Psiarka roľná, psinček, metlička obyčajná, ovos, stoklas, rosička, ježatka, jačmeň, mätonoh, proso, lipnica, bary, cirok alepský (zo semien), cirok dvojfarebný, cirok siaty.Trváce trávovité buriny: Pýr obyčajný, psinček výbežkatý, prstnatec obyčajný, cirok alepský, smlz kroviskový. Termín aplikácie: Poľné plodiny Agil 100 EC používajte ako postemergentný herbicíd a môžete ho aplikovať nezávisle od rastovej fázy plodiny. Aplikáciu robte na vzídené buriny, a to nasledovne:• pýr plazivý, cirok alepský a ostatné viacročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania, t.j. pri výške pýru cca 15 až 20 cm, cirok alepský cca 30 – 40 cm,• ježatka kuria, moháre, proso, metlička obyčajná a iné jednoročné trávovité buriny – od 3 listov do konca odnožovania,• výmrv obilnín – 0,4 l/ha v rastovej fáze plne vyvinuteho 3. listu, pri plnom odnožovaní výmru 0,5 l/ha,Pri postupnom vzchádzaní výmrvu, ku ktorému dochádza vplyvom suchého priebehu počasia, alebo pri minimalizačných technológiách, je vhodná DA prípravku. V tomto prípade doporučujeme v prvej dávke aplikovať 0,35 l/ha v čase, keď má výmrv 3 listy a druhú aplikáciu v rovnakej dávke po vzídení ďalšej vlny výmrvu, ku ktorému dochádza v závislosti od vlhkosti, spravidla za 2 až 3 týždne po prvej aplikácii.Lesné hospodárstvo V Agil 100 EC možno použiť bez nebezpečenstva fytotoxicity po celú vegetačnú dobu vo všetkých rastových štádiách drevín. Trávy ošetrujte v rastovej fáze 2 – 3 pravých listov. Po postreku dodržte 3 týždne kultivačný kľud. Pre retardáciu rastu smlzu použite nižšie dávky, pre úplné zničenie je potrebná vyššia dávka. UPOZORNENIE!!Agil 100 EC nepôsobí na nevzídené buriny a dvojklíčnolistové buriny. Biologická účinnosť je už pri skorom rastovom štádiu tráv. Aplikujte kedykoľvek počas vývinu burín nezávisle od rastového štádia plodiny. Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve: Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 4-5 L vody na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky zemiaky Jednoročné trávy 5-8 ml AT lucerna Jednoročné trávy 5-8ml AT ďatelina Jednoročné trávy 5-8 ml AT mrkva Jednoročné trávy 5-8 ml AT cibuľa zo sejby Jednoročné trávy 5-8 ml AT cibuľa zo sadzačky Jednoročné trávy 5-8 ml AT repa cukrová Jednoročné trávy 5-8 ml AT repa kŕmna Jednoročné trávy 5-8 ml AT ľan Jednoročné trávy 5-8 ml AT sója Jednoročné trávy 5-8 ml AT mak Jednoročné trávy 5-8 ml AT hrach Jednoročné trávy 5-8 ml AT kapustová zelenina Jednoročné trávy 5-8 ml AT paprika Jednoročné trávy 5-8 ml AT rajčiak Jednoročné trávy 5-8 ml AT slnečnica Jednoročné trávy 5-8 ml AT zemiaky Pýr 10-15 ml AT lucerna Pýr 10-15 ml AT ďatelina Pýr 10-15ml AT repa cukrová Pýr 10-15 ml AT repa kŕmna Pýr 10-15 ml AT ľan Pýr 10-15 ml AT slnečnica Pýr 10-15 ml AT hrach Pýr 10-15 ml AT mak Pýr 10-15 ml AT sója Pýr 10-15 ml AT kapustová zelenina Pýr 12-15 ml AT jahody Pýr 20 ml AT

Váha: 0.05 kg
4.70€
Skladom