AURORA 40 WG, 400 g

0
No votes yet

Aurora 40 WG Aurora 40 WG je postemergentný kontaktný herbicíd do pšenice, jačmeňa, raže a tritikale. Aurora 40 WG má vynikajúci účinok najmä na lipkavec obyčajný, veroniky, hluchavky a ľuľok a veľmi dobrý účinok na fialky. Vzhľadom na tieto vlastnosti je určená najmä do kombinácií s herbicídmi ako proti jednoklíčnolistovým, tak aj proti dvojklíčnolistovým burinám. Samostatne ju možno použiť iba vtedy, ak chceme likvidovať lipkavec a veroniku brečtanolistú alebo fialky v citlivej fázi (4-6 listov). Účinné látky: 500 g/kg carfentrazone-ethyl Formulácia: WG - vo vode dispergovateľný mikrogranulát Balenie: 400 g, 750 g Pôsobenie: Carfentrazone-ethyl má veľmi rýchly kontaktný účinok na citlivé buriny, ktoré odumierajú v priebehu 5-7 dní po aplikácii. Účinkuje aj pri nízkych teplotách okolo + 5°C, čo umožňuje skorú jarnú, prípadne jesennú aplikáciu. Dážď 1 hodinu po aplikácii už neznižuje účinnosť herbicídu. Rýchly rozklad carfentrazonu v pôde a rastlinách umožňuje výsev následných plodín bez obmedzení. Taktiež bez obmedzenia je aj použitie v PHO. Spektrum účinnosti: Účinkuje spoľahlivo lipkavec obyčajný, veroniky, hluchavku purpurovú, úhorník liečivý, peniažtek roľný, kolenec roľný, mrlík biely, kapsičku pastiersku, výdrv repky. Účinkuje dobre: parumanček nevoňavý, láskavce, hviezdicu prostrednú, viky, horčiaky. Odolné buriny - rumany, rumanček kamilkový, mak vlčí, vytrvalé buriny. Dávkovanie a aplikácia: 40-50 g/ha Vyššia dávka je určená na buriny v pokročilejšej rastovej fáze alebo je vhodná pri ich kalamitnom výskyte. Pre dobrú účinnosť je treba zabezpečiť kvalitné pokrytie burín postrekovou tekutinou. Odporúčame dávku 300 l postrekovej tekutiny na 1 hektár. Je možný jesenný i jarný postrek. Včasná aplikácia odstráni skôr konkurenciu burín a tým je vyšší pozitívny vplyv na vývin obilnín. Jesenná aplikácia je vhodná do skoro siatych ozimín. Jarná aplikácia je možná aj veľmi skoro na jar. V každom prípade herbicíd aplikujeme v čase, kedy je väčšina rastlín lipkavca vzídená a je aspoň vo fázi 2-3 praslenov. Z hľadiska vegetačnej fázy obilnín je aplikácia ohraničená fázami BBCH 13- 29, t.j. od 3. listu do konca odnožovania. Registrované použitie: Plodina Škodlivý činiteľ Dávka (g/ha) Ochranná doba Poznámka Pšenica ozimná, jačmeň jarný dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 50 g AT Pšenica ozimná, jačmeň jarný odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec, pichliač 50 g + (7 g) 50 g + (30 g) 50 g + (20 g) 50 g + (1 l) AT (TM) Glean 75 WG Logran 75 WG (TM) PIKE* (TM) Granstar 75 WG (TM) Dicopur M 750 Pšenica ozimná, jačmeň jarný, dvojklíčnolistové buriny, pichliač 40 - 50 g + 1 l AT (TM) Desormone Liquid 60 SL Aurora 40 WG je výborný partner do kombinácií, kde posilňuje účinnosť na lipkavec, veroniky, hluchavky a rad ďalších dvojklíčnolistových burín. Ďalšie možnosti použitia: Pšenica ozimná, postemergentné aplikácie Aurora 40 WG 40 - 50 g + 21,3 g Balance + 60 g Chisel 75 WG + 0,1 - 0,2 l Banvel 480 S + 0,075 - 0,1 Kantor + 1 - 1,5 l Bromotril 25 SC + 1,5 - 3 l Lentipur 500 FW + 1 l Buctril M + 150 - 180 g Lintur 70 WG + 0,3 l Cliophar 300 SL, Lontrel 300 + 10 - 13 g Monitor 75 WG + 1 l Desormone Liquid 60 SL + 0,6 l Mustang + 0,5 l Esteron + 1 l Optica + 20 - 30 g Grodyl 75 WG + 1,5 - 2 l prípravky na báze izoproturonu + 30 - 40 g Harmony Extra + 1 l Puma Extra + 150 - 200 g Husar + 200 g Sekator Jačmeň jarný, postemergentné aplikácie Aurora 40 WG 40 - 50 g + 0,25 - 0,3 Cliophar 300 SL, Lontrel 300 + 120 - 150 g Lintur 75 WG + 15 - 20 g Grodyl 75 WG + 1 l Optica + 0,075 - 0,08 Kantor + 200 - 250 g Sekator

Váha: 0.4 kg
96.20€
Skladom