BROMOTRIL 25 SC, 20 L

5
Average: 5 (1 vote)

Ochrana rastlín Výhody použitia špecialista na durmany a lobody opravné riešenie na rezistentné buriny razantný a rýchly účinok Pôsobenie prípravku Bromotril 25 SC je selektívny kontaktný herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom. Jeho účinnosť je tým vyššia, čím je vyššia pokryvnosť listovej plochy pri ošetrení. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a neúčinkuje na semená burín. Buriny v čase aplikácie majú mať vyvinuté 2 – 4 pravé listy. Herbicídny účinok spočíva v narušení fotosyntézy citlivých burín. Pôsobí ako kontaktný herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom. Účinok sa prejavuje do 24 hodín po aplikácii drobnými nekrotickými škvrnami. Spektrum účinku Citlivé buriny Durman obyčajný, horčica roľná, iva voškovníkovitá, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, lobody, ľuľok čierny, mak vlčí, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, reďkev ohnicová, rumančeky, stavikrv vtáčí, viky, výmrv slnečnice, žltnica maloúborová. Stredne citlivé buriny Fialka roľná, hluchavky, hviezdica prostredná, lipkavec. Dávka vody: 300 - 400 l/ha Balenie: 20 l

https://www.adama.com/documents/644574/653647/ETIKETA+BROMOTRIL+25+SC.pdf

Váha: 27 kg
673.95€
Skladom