CARYX, 5 L

0
No votes yet

CARYX Morforegulátor s fungicídnym účinkom špeciálne vyvinutý pre repku. Rastový regulátor, ktorý v jesennom období reguluje rast, ovplyvňuje hrúbku koreňového kŕčka, zvyšuje istotu prezimovania, potláča fómovú hnilobu. Na jar reguluje rast, ovplyvňuje zapojenie porastu, počet plodných vetiev a pôsobí proti poliehaniu. dokonalá odolnosť rastlín repky počas zimy a lepší začiatok rastu na jar ideálna stavba rastlín pre lepšiu odolnosť proti poliehaniu a rovnomerné kvitnutie silné šešule s rovnomerným dozrievaním a zberom bez strát spoľahlivá kontrola chorôb jednoduchá a bezpečná aplikácia aj v chladnom počasí SPÔSOB ÚČINKU: Účinná látka mepiquat chloride ovplyvňuje produkciu fytohormónov v rastline, inhibuje biosyntézu fytohormónu giberelin, čím je brzdený rast. Následkom toho sa skracuje dĺžka hypokotylu, zväčšuje sa jeho priemer a steny sa stávajú pevnejšími. Táto vlastnosť je žiaduca predovšetkým na jeseň na vytvorenie silného koreňového krčku a následné bezproblémové prezimovanie; ovplyvňuje tiež výšku vegetačného vrcholu. Po aplikácii na jar má vplyv na zapojenie porastu po zime, počet plodných vetiev, výšku nasadenia 1. plodnej vetvy a výšku rastlín a pôsobí proti poliehaniu. Účinná látka metconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok proti chorobám, t.j. chráni listy pred napadnutím, ale takisto aj po infekcii. Pri jesennej aplikácii ozimná repka vykazuje spomalenie rastu a zlepšenie zdravotného stavu rastlín a je obmedzené aj vymŕzanie porastu. Skorá jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje poľahnutiu. VPLYV NA NÁSLEDNÉ PLODINY: Z dôvodu vplyvu prípravku na morforegulačné vlastnosti plodiny (inhibítor rastu) nemal by byť aplikovaný, ak je rýchlosť vetra pri aplikácii vyššia ako 5 m/s, aby nedošlo k poškodeniu susedných plodín. Nie je predpoklad negatívneho vplyvu prípravku na následné plodiny. MIEŠATEĽNOSŤ: Prípravok Caryx je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi a insekticídmi. Pri použití prípadných kombinácií je potrbné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Detailné informácie o plodinách a škodcoch repka ozimná Dávkovanie Čas aplikácie Ochr. doba fómová hniloba 0,7 - 1,0 l Najvhodnejším obdobím pre aplikáciu je rastová fáza BBCH 15 – 17, tj. vytvorenie 4 až 6 listov repky. Pokiaľ je porast nevyrovnaný, ošetrenie je vhodné urobiť, keď prevažná časť rastlín dosiahne štádium 4 – 5 listov. Dávka Caryxu sa riadi podľa rastovej fázy pestovanej plodiny. Na jeseň sa odporúča dávka od 0,7 – 1,0 l/ha a v jarnom období (BBCH 33-39) sa dávka pohybuje v rozpätí 1,0 – 1,4 l/ha v závislosti na stave porastu po zime. Pokiaľ z dôvodu priebehu počasia sú vhodné podmienky pre šírenie chorôb, prevažne fómovej hniloby (Phoma lingam), je lepšie uvažovať s aplikáciou Caryxu v maximálnej dávke. 56 dní regulácia rastu 1,0 - 1,4 l V jarnom období (BBCH 33 - 39) sa Caryx aplikuje podľa stavu porastu po zime. Pokiaľ sú vhodné podmienky na šírenie chorôb, prevažne fómovej hniloby, je lepšie aplikovať Caryx v maximálnej dávke. 56 dní regulácia rastu, podpora prezimovania 0,7 - 1,0 l Najvhodnejším obdobím na aplikáciu je rastová fáza BBCH 15 - 17, t.j. vytvorenie 4 až 6 listov repky. Pokiaľ je porast nevyrovnaný, ošetrenie je vhodné urobiť, keď prevažná časť rastlín dosiahne štádium 4 - 5 listov. 56 dní

Váha: 7 kg
258.24€
Skladom