CUTMAX 3, 25 kg

0
No votes yet

Dočasná ďatelinotráva , ktorej prvé tri roky postačuje min. dusíkatá výživa. Od 3. - 4. roku sa musia dávky hnojenia zvyšovat. Pre založenie porastu doporučujeme vysievať 4-6 kg mätonohu jednoroč. na hektár a silážovať už v roku založenia. Z l o ž e n i e z m e s i dopor. druh odroda % výsev Festulolium Felina 14 35 kg/ha Festulolium Perun 14 Mätonoh trváci Mustang 10 Lipnica lučna Balin 6 Timotejka lúčna Lema 10 Ďatelina lúčna (4n) Beskyd / Dolina 30 Ďatelina plazivá Rivendel 6 Kostrava trsťovitá Kora 10 dodanie do 3. tyždňov od objednávky

Váha: 25 kg
150.00€
Dodanie do 14 dní