MAVRIK 2 F, 5 l

0
No votes yet

Ochrana rastlín Výhody použitia nezlučiteľný so životom blyskáčika vysoký účinok i na blyskáčiky rezistentné na bežné pyretroidy voľba vašich včiel absolútna neškodnosť pre včelu medonosnú. Rovnaká účinná látka lieči varoázu včiel. insekticíd s akaricídnym účinkom. nepotrebuje slnečník ani dáždnik spoľahlivá účinnosť aj za vysokých teplôt (nad 25°C). Odolný proti zmyvu dažďom. 9 z 10 užitočných organizmov poďakuje Pôsobenie Mavrik 2 F obsahuje účinnú látku tau-fl uvalinate. Ide o nesystémovú účinnú látku, ktorá pôsobí kontaktne a cez tráviacu sústavu cieľového hmyzu. Praktické informácie Mavrik 2 F na báze tau-fl uvalinátu je odlišný ako klasické dnes dostupné pyretrodidy (deltametrín, lambda-cyhalothrin, beta-cyfl uthrin, bifentrin, cypermethrin) zo skupiny kys. chryzantémovej. Patrí do unikátnej skupiny kyseliny amínovej (valínu). Táto odlišná podstata jeho chemizmu poskytuje prípravku Mavrik 2 F vysoko cenené vlastnosti. Účinkuje proti širokému spektru škodcov a na strane druhej je úplne neškodný pre včely, vrátane vajíčok a plodu. Bežné pyretroidy majú toleranciu založenú iba na repelentnom účinku, ktorý je však narušený, ak je prípravok aplikovaný v TM s fungicídmi. Mavrik je iný, pretože včely nemajú receptory, ktoré by prijali účinnú látku tau-fl uvalinate a preto je pre ne prípravok neškodný. Táto vlastnosť účinnej látky tau-fl uvalinate sa využíva i vo veterinárnych prípravkoch na boj proti klieštikovi spôsobujúcemu vysoko nebezpečnú varoázu včiel. Účinná látka Mavriku 2 F je ľahko rozpustná v tukoch, avšak nerozpustná vo vode. To poskytuje Mavrik-u celý rad praktických výhod. • účinná látka sa ľahko vstrebáva do kutikuly rastlín • veľmi rýchly je prienik do škodlivého organizmu • odolnosť proti zmyvu dažďom Tank mix s fungicídmi a hnojivami V praxi často požadovaný TM s fungicídmi, či hnojivami aplikovaný v čase kvitnutia repky nezvyšuje jeho riziko voči včelám - ako je to u bežných pyretroidov. Mavrik 2F teda môžeme miešať s fungicídmi bez obáv zo výšenia nebezpečenstva pre včely. Z nášho porfólia je najvhodnejším TM partnerom prípravok Mirador Forte s obsahom tebuconazolu + azoxistrobínu. Výnimku tvoria prípravky s obsahom účinnej látky prochloraz. Dávka vody: 200 - 400 l/ha poľné plodiny 800 - 1 000 l/ha ovocné sady, vinice, chmeľ Balenie: 1 l, 5 l Etiketa : http://www.adama.com/slovensko/sk/Images/ETIKETA%20MAVRIK%202F%2025.5.20... http://www.adama.com/slovensko/sk/Images/Mavrik%20web_tcm111-50954.pdf

Váha: 7 kg
395.40€
Skladom