PYRINEX SUPREME, á 5 l

0
No votes yet

Ochrana rastlín Výhody použitia: originálny ready mix v modernej ZW formulácii optimálny pomer overeného organofosfátu a pyretroidu okamžitý razantný nástup účinku sa kĺby s dlhým reziduálnym pôsobením nízke riziko vzniku rezistencie z dôvodu obsahu účinných látok z rozdielnym mechanizmom účinku spoľahlivý účinok aj pri nižších teplotách Pôsobenie prípravku Prípravok PYRINEX SUPREME je kontaktný insekticídny prípravok na báze účinných látok chlorpyrifos a beta-cyfluthrin, určený na kontrolu cicavého a žravého hmyzu v repke olejnej, kukurici, cukrovej repe a slnečnici. Chlorpyrifos pôsobí prostredníctvom inhibície acetylcholín esterázy, čo vedie ku narušeniu prepojenia v nervovom systéme, a následne ku rýchlemu úhynu cieľového hmyzu. Chlorpyrifos je nesystematický organofosfátový insekticíd a účinkuje predovšetkým kontaktným spôsobom, v tráviacom ústrojenstve a v respiračnom systéme. Beta-cyfluthrin je pyretroidný insekticíd v princípe pyretroidy pôsobiaci blokovaním prenosu nervových impulzov pozdĺž nervových vlákien, čím narušujú nervový systém škodcov, čo vedie ku ich úhynu. Prenosu impulzov pozdĺž nervových vlákien zabraňuje tak, že naruší fungovanie membrány nervových vlákien. Beta–cyfluthrin patrí do 4 generácie syntetických pyretroidov, ktoré sú charakteristické foto stabilitou (nedegradujú rýchlo na slnku) a minimálnou nestálosťou čo zvyšuje ich efektivitu až po dobu 10 dní po aplikácii. Beta–cyfluthrin patrí do typu I pyrethroidov, ktoré vykazujú vyššiu účinnosť i pri relatívne nízkej teplote. Účinok Beta–cyfluthrinu je zvyčajne zreteľný už po veľmi krátkom čase. Produkt je známy pre jeho rýchly, razantný účinok. Odporúčania pre aplikáciu: Prípravok PYRINEX SUPREME vykazuje veľmi rýchly nástup účinku. Účinné látky aplikované postrekom sa pevne naviažu na kutikulu ošetrených rastlín. Prípravok aplikujte v skorších rastových fázach plodín v čase objavenia sa škodlivého činiteľa resp. na základe oficiálnej signalizácie. Ochranný účinok trvá najmenej 7 – 14 dní v závislosti na klimatických podmienkach a tlaku škodlivého činiteľa. Dážď 2 hodiny po aplikácii nemá vplyv na účinnosť prípravku. Je nevyhnuté zabezpečiť rovnomernú aplikáciu. Prípravok aplikujte max. 1x za sezónu. Na podporu, predĺženia účinnosti a zvýšenie ochrany účinných látok prípravku proti zmyvu dažďom používajte v kombinácii s 0,05% Agrovital-u. UPOZORNENIE! Pre ochranu včiel, neaplikujte produkt v čase kvitnutia ošetrovanej plodiny alebo ak sú v poraste prítomné kvitnúce buriny. Bezletové obdobie pre včely je 3 dni po aplikácii. Dávka vody: 200 – 300 l/ha Balenie: 1 l, 5 Etiketa : http://www.adama.com/slovensko/sk/Images/ETIKETA%20PYRINEX%20SUPREME%202... INFO : http://www.adama.com/slovensko/sk/Images/Pyrinex%20Supreme%20web_tcm111-...

Váha: 6 kg
135.60€
Skladom