QUIZ, 4 L

0
No votes yet

QUIZ je herbicíd vo forme suspenzného kon­cen­trátu, určený na ničenie jedno a dvojklíčnolistových burín v porastoch repky (Quiz), horčice a kapustovej zeleniny (iba Butisan). Účinné látky: metazachlor 500 g/l Formulácia: SC - suspenzný koncentrát Balenie: 4 x 4 l Pôsobenie: Herbicíd je prijímaný predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je burinami čiastočne prijímaný aj cez listy. Ničí aj vzídené buriny, ale iba do štádia klíčnych listov. Prípravok spoľahlivo účinkuje pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii za sucha sa herbicídny účinok dostaví po neskorších zrážkach. Spektrum účinnosti: Účinkuje spoľahlivo na - Rumany, hluchavka purpurová, metlička, ježatka, ľuľok čierny, mlieč drsný, hviezdica, veroniky, žltnica maloúborová. Účinkuje nedostatočne: Konopnica, mak vlčí, horčiaky, úhorník Odolné: Pakost, huľavník, vytrvalé buriny Dávkovanie a aplikácia: Repka - Viď tabuľku Samostatná aplikácia sa odporúča na pozemkoch bez výskytu lipkavca obyčajného. Aplikácia sa vykonáva v termíne od zasiatia repky až do obdobia vzchádzania burín, najneskôr však do fázy klíčnych listov burín. Kombinácia s herbicídom Command 36 CS sa odporúča pri výskyte lipkavca obyčajného. Termín ošetrenia je do troch dní po zasiatí repky. Upozornenie: Herbicíd sa aplikuje na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Príliš kypré alebo hrudovité pôdy je potrebné pred aplikáciou povalcovať. Pre zabezpečenie dobrej znášanlivosti repkou je potrebné dodržať hĺbku sejby 1,5 – 2 cm a semeno repky musí byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej pôdy. V rozpätí odporúčaných dávok sa volí nižšia dávka na ľahších a vyššia dávka na ťažších pôdach. Registrované použitie: Plodina Škodlivý činiteľ Dávka na ha Ochr. doba Poznámka Repka ozimná dvojklíčnolistové buriny 1,5 – 2 l AT Repka ozimná a jarná dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, výmrv obilnín a lipkavec 1 – 1,2 l + (0,2-0,25) l AT (TM) Command 36 CS 1,2 l + (0,2-0,25) l AT (TM) Command 36 CS Odporúčaná kombinácia – repka olejka 1,2 l + 0,2 l Command 36 CS TM do 3 dní po výseve

Váha: 6 kg
156.42€
Skladom